Felipe Isidro G. Calderon ama ng saligang batas sa Timog Silangan at utak ng unang republika sa kalakhang Asya

Posted on 09 June 2020
By NQC Admin