Heneral Emilio Aguinaldo ang kanyang kampanya sa pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas

Posted on 09 June 2020
By NQC Admin