Kasulatan sa Pagsapi at Kasulutan sa Panunumpa sa Katipunan

Posted on 09 June 2020
By NQC Admin