Paglalagda ni Pangulong Diosdado Macapagal sa pagsasaayos ng lupa na nagpapalaya sa magsasakang Pilipino

Posted on 11 June 2020
By NQC Admin