Pasyong Rizal sukat ipag-alab ng puso at gumising sa damdaming maka-bathala, maka-kalikasan, maka-bayan at maka-tao ng sinomang babasa

Posted on 09 June 2020
By NQC Admin